Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

25. juli 2008:

Nyt i ver. 1.4
Nyt i ver. 1.4

Nyt i g-link CMS ver. 1.4!
Hent den her
!

Features

g-Up:
Upload af g-link CMS med systemets egen FTP interface: Nu er det muligt at uploade hele dit g-link CMS filstruktur i et hug ved at indtaste blot fire oplysninger.

Derefter tager det lille script sig af resten - og du behøver aldrig at bekymre dig om FTP igen! (Det forudsætter dog, at du arbejder i MS Windows - miljø)

Installeren:
- En ny funktion tillader at installeren låses efter endt installation. Hidtil har g-link.dk anbefalet at Installeren af sikkerhedsmæssige grunde slettes efter endt installation. Det er ikke længere nødvendigt! Du kan blot "låse" de sikkerhedskritiske filer og derved bevare en række funktioner, som ellers ville være blevet slettet. Det drejer sig bl.a. om:
- Mulighed for at se en enkelt tabels tabeldefinitioner,
- Mulighed for at slette alle poster (records) i en tabel uden at slette selve tabellen,
- Mulighed for at slette poster (records) enkeltvis i på databaseniveau ud fra et ønsket kriterium.

Linkbasen:
- Linkbasen har fået en ændret paging,
- Besøgende gives mulighed for at melde om døde links i din linksamling med blot et enkelt klik. Systemet anvender den eksisterende fejlmeldingsformular (error_report.asp) på en ny og smart måde.

Nyhedsmodulet:
- Mulighed for søgning på op til syv ord med operatorerne AND og OR samt søgning på hele sætninger.
- Dine nyheder generer automatisk et RSS-feed, som kan læses i alle RSS-læsere,
- g-link CMS Nyhedsmodul har fået indbygget sin egen RSS-læser, som gør det muligt at abonnere på andre websteders RSS-feeds, og indlejre dem direkte på din side.

Kalenderen:
- Kalenderen er nu oversat til dansk, engelsk og tysk på alle sider.

Online Editoren (WYSIWYG)
- Editoren er skiftet fra HtlmArea/Xinha til FCK. Dette giver kortere loadtider og større stabilitet samt en øget funktionalitet,
- Editoren håndterer nu problemfrit meget store sider med blandet indhold uden at blive "træg",
- Editoren understøtter nu Flash-filer,
- Editoren giver nemmere mulighed for at browse sig igennem uploadede filer.
- Alle editorens dialoger er på dansk.
- Du kan selv lave skabeloner, som du kan gemme i databasen og genbruge, hver gang du laver en ny side i WYSIWYG-editoren. Og med et enkelt klik kan du bestemme, om de skal vises i din skabelonoversigt.

Navigationsmenuen og Menu - manageren:
- Det er nu muligt at formatere menuen med en gennemgående selvvalgt font og vælge, om menupunkterne skal skrives med fed (for hvert menu-niveau)
- Menu Manager har nu fået et alternativ: Quick Edit Menu giver dig mulighed for at rette direkte i menuen, som den ser ud - i WYSIWYG-stil.
- Den hidtidige Menu Manager eksisterer selvfølgelig stadig, da den giver fuldstændigt overblik med alle menuelementer på listeform.

Headeren (Sidehovedet):
- I Headeren kan du indsætte op til tolv centrerede, højre- eller venstre-stillede billeder med individuelle link, der skifter med valgfrit interval. Funktionen gør det muligt at lave en billedserie/animation eller indsætte bannerreklamer.

Andet:
- Siden, der håndterer globale variabler ("Konfig & Layout" på Admin Menuens anden fane) er opdateret, så de globale variabler er bedre grupperet,
- Du har fået mulighed for at vise hele din side i en såkaldt "IFRAME", hvilket vil sige, at du kan formatere din side til en fast bredde og højde, hvor den overskydende plads rundt om IFRAME´en kan have en anden farve, som admin vælger (eller et baggrundsbillede /-grafik),
- Du kan vælge en alternativ startside til dit websted i for en periode: En indbygget timerfunktion/kalender gør det muligt at pege på en vilkårlig side i din databases sidetabel,
- Admin kan sende SMS med g-link SMS-sender (kræver adgang til SMS-gateway)  

Læs mere om alle de nye features i online hjælpen...

 

God fornøjelse med den nye version!

PS: Husk at melde fejl og mangler til
at_dk @ hotmail.com

Written by AndersNews ID: 35

Return to News Index...