Signup for g-link Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

?: Hvordan ser menneskene bag g-link.dk på verden?

!: Ikke altid er tingene som de ser ud! Se blot på grafikken til højre: Felterne A og B har nøjagtig samme farve, nemlig mørkegrå eller sagt på moderne computersprog: HEX #686868 eller RGB (104,104,104). På samme måde ser g-link.dk teknologien: Det er ikke altid de mest udbredte løsninger, som er de bedste. Aggressiv markedsføring burde ikke kunne erstatte et godt produkt, men i IT-verdenen ser det fortsat ud som om mange forsøger! Prøv blot at se, om du kan finde en udbyder af et CMS, som opgiver priser på eksempelvise løsninger eller almindelige timepriser. Og hvis man ser godt efter, er mange løsninger i høj grad lavet med administratorer og meget IT-kyndige personer for øje.

!: I IT-verdenen sker udviklingen af både hardware og software med en rivende hast. Internettet udbredes hastigt; alle vil have deres eget "visitkort" på Nettet og vi bliver alle brugere i den "Globale Landsby". 

Klik for at se beviset...

 

For lægfolk, dvs. almindelige brugere, går udviklingen ofte stærkt, at man næsten mister pusten. Derfor er filosofien bag g-link webapplikationen, at det er brugeren, der er i centrum - uanset om brugeren er en administrator, en assisterende webmaster eller en besøgende på din hjemmeside.

Med hensyn til plads udnytter g-link web applikationen også dit webhotel eller din egen webserver optimalt: En komplet installation af selve web applikationen fylder under 18 Mb, dvs. du har masser af plads til billeder, grafik og data - selv på et 50 eller 100 Mb "discount" webhotel. Det er optimal udnyttelse af dine kroner!

En to år gammel skrivebords-PC har ofte flere systemressourcer end en fire år gammel server. Den kendsgerning udnytter g-link web applikationen i forbindelse med web-løsninger. Enhver nyere PC har mere end 18 Mb fri harddiskplads, så du har altid plads til g-link web applikationen på din eksisterende desktop eller laptop computer eller din organisations server.

At lave et system, der altid virker er svært. Og som brugere har vi en forventning om, at systemerne altid virker, ligesom vi bliver stadigt mere og mere afhængige af at systemerne altid virker.

Men nu er "altid" jo temmelig længe: Det er før begyndelsen og efter slutningen, så det er jo næppe muligt. Og selv med et helt nyt og moderne program på en helt ny computer er det begrænset, hvor mange af hardware-ressourcerne, der udnyttes - ofte er der tale om en udnyttesgrad på CPU ´en, dvs. regnekraften, på noget under 10 % set over tid. Derfor mener vi, at mindre også kan gøre det: Hellere "gammelt" hardware og kendt software, der udnyttes optimalt, end nyt og rasende dyrt hardware, der kun udnyttes minimalt - sålænge den "gamle" løsning imødekommer kravene og får opgaverne løst. Derfor kan du nemt anvende g-link web applikationen på din eksisterende hardware eller den hardware, som ikke længere opfylder dine fremtidige produktionskrav.

Ideen bag g-link web applikationen er, at "genbruge" et begrænset antal allerede gennemprøvede og velkendte softwareteknologier og komponenter på forskellige - måske ikke helt nye - hardware-platforme og ikke mindst "lavpris" webhoteller. Og at udnytte de rådige ressourcer optimalt: g-link er et generisk og åbent system, som meget let kan tilpasses næsten alle formål. Og du er ikke bundet til at skulle have din hjemmeside liggende hos en bestemt udbyder, som tager i tusindevis af kroner for at have dit "Vistikort på Nettet" liggende på sin server. At systemet er åbent betyder også, at du selv frit må ændre i koden og at du må betale andre for at ændre i systemets kode, så den tilpasses dine behov for en hjemmeside.

?: Hvad mener g-link med at udnytte hardware ressourcerne optimalt?

!: Når man bruger en moderne skrivebords-pc til almindeligt kontorarbejde går processoren i tomgang 95 - 99% af tiden. Men vel at mærke med en tomgangshastighed på flere giga Hz. Vi mener at et system udnyttes bedre, hvis dets processor kun går i tomgang 90 - 95% af tiden, og at det ikke gør noget at hastigheden måles i mega Hz.
Der findes i dagens Danmark en lang række udbydere af webhoteller, hvor den månedlige pris ligger under kr. 20,- En del af disse webhoteller opfylder til fulde kravene til g-link web applikationen. Så med optimal ressourceudnyttelse mener vi også, at det er unødvendigt for dig at betale en årlig afgift til webhotel på flere tusinde kroner - det bliver dit websteds indhold ikke bedre af, og du får ikke nødvendigvis mere funktionalitet eller mere plads, fordi du betaler mere.

?: Jamen, er det ikke en utidssvarende og bagstræberisk tanke midt i en rivende IT-udvikling?

!: Johh, det er ikke "cutting-edge-technology", men:

· Det giver driftstabilitet,
· Det "genbruger" hardware (vel at mærke fuldt funktionsduelig hardware) og er dermed med til at løse et stigende affaldsproblem,
· Det giver en let gennemskuelig og enkel løsning,
· Det giver dermed også lavere

1. Udviklingsomkostninger,
2. Anskaffelses- og etableringsomkostninger,
3. Driftsomkostninger.

Så samlet set få du en betydelig billigere løsning.

g-link.dk valgt både at bruge kendt hardware og software! Der har gennem de sidste par årtier være mange (både gode og dårlige) teknologier, som aldrig er slog igennem. Der vil givetvis - helt sikkert - være andre og mere avancerede løsninger til rådighed, men hvorvidt disse løsninger er bedre, afhænger jo af den opgave, som skal løses. Men der er ingen tvivl om, at jo mere komplekse systemerne bliver, jo mere komplekse fejl opstår der. Og at nye systemer giver nye fejl er ligeledes hævet over enhver tvivl.

Derfor er g-link bygget på en række enkle og gennemprøvede teknologier uden mange af de "børnesygdomme", som kendetegner nye systemer. Enkeltheden i g-link web applikationen gør, at det er meget let at vedligeholde, udbygge og rette fejl i systemet Det er faktisk så enkelt, at selv lægfolk kan finde ud af det - husk på, at systemet er jo netop er bygget for, til og af velmenende lægfolk.

g-link.dk tilbyder totalløsninger. Lige fra domæneregistrering, over hard- og software, til installation og aftestning. Hvis du skal have hjælp, kan du enten få et fast tilbud eller du kan få løst opgaven efter faste takster for en række faste ydelser. Men langt de fleste problemer vil du givetvis selv kunne løse blot ved at læse lidt i den medfølgende dokumentation og online hjælp.

g-link.dk anvender i videst muligt omfang "Open Source" software. Det gør vi fordi, det er gratis at bruge, og fordi det er godt! Men vi erkender også at Microsoft (og især Windows operativsystemerne) har et solidt tag i brugerne: Bill Gates har simpelthen formået at bilde os ind, at den første partition på den første harddisk hedder C: og at stier skal angives som "drevbogstav:mappe8.3-navn.ext", f.eks. "c:windowscalc.exe" Det er jo set med UNIX/Linux øjne noget forfærdeligt sludder, men ikke desto mindre, er mange brugere stadig ikke trygge ved Linux og andre "Open Source" produkter. Derfor er g-link applikationen designet til også at køre på et Windows operativsystem, med en Windows Web-server og en Windows-udgave af MySQL databasen. Selve applicationen er skrevet i ASP / Visual Basic Scripting (VBS), som også er en af Microsofts teknologier: Næsten de samme teknologier som anvendes i en macro i din favorit word-skabelon.


?: Hvem er vi som personer?
!: Vi er et par "grønne fyre"; ikke miljøaktivister, men militært uddannet i Hæren, hvor vi i årtier har beskæftiget os med kommunikation, informationsteknologi og sikkerhed.

Vi er nørder til fingerspidserne, men på den fede måde: Vi kan og vi gør det - bare for at gøre det og for at vise at vi kan...

Vi har begge fast arbejde og dermed fast indtægt fra Forsvaret. Efter til sammen mere end 50 år i uniform har vi lært, at selv om det vi laver kan være dybt alvorligt, kan man godt have det sjovt, mens man gør det. På samme måde med g-link: Det er dybt seriøse løsninger vi tilbyder, men vi har det sjovt, mens vi udvikler dem.

Og selv om vi grundlæggende mener,
- at den nødvendige teknologi skal bedst og billigst ud til brugerne,
- Microsofts monopol skal udfordres,
- "IT-skrot", dvs. 18 månder gammel teknologi skal genanvendes,
er vi ikke blåøjede idealister...