Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

23. september 2006:

Fotoarkiv
g-link fotoarkivet er en systematisk måde at ordne billeder på....

g-link systemet har fået tilføjet endnu et modul: Et metadatadrevet fotoarkiv. Baggrunden for at lave et fotoarkiv er et ønske om at kunne systematisere en større mængde billeder.

Princippet er, at alle uploadede billedfiler forsynes med metadata, dvs. beskrivende data. Herved sikres, at billederne bliver søgbare og derfor let kan findes igen. Billedet kan vises som thumbnail, dvs. et miniaturebillede (reelt en nedskalering af det oprindelige billede til en miniature på kun 72 · 72 pixels). Samtidigt med at brugeren kan se de tilføjede metadata, herunder hvilken kategori billedet tilhører, kan han/hun se billedfilens dimensioner og filstørrelse.
Hvert billede kan også ses i stor størrelse med et enkelt klik på thumbnailen. Hvis billedet er større end brugerens skærmopløsning, vises billedet automatisk i halv størrelse og brugeren gøres opmærksom herpå ved at billedvisningsvinduet med tekst skriver både den oprindelige størrelse og den viste størrelse af billedet.

I billedvisningsvinduet er det endvidere muligt at bladre igennem billederne ligesom billedfilens størrelse angives. For ikke at gøre datamængderne for store, kan admin vælge hvor mange billeder, der skal vises pr. side.
Hvis fotoarkivet gennemses over en meget langsom forbindelse, kan brugeren vælge, at der ikke skal vises thumbnails (default indstillingen er at der ikke vises thumbnails). Såfremt båndbredden tillader det, kan miniaturebillederne slåes til, så det bliver lettere at genkende de forskellige fotos. Brugerens PC husker og gemmer indstillingerne, der dog altid med et enkelt klik kan ændres igen.

Hvis brugen er logget ind som admin, vises en række ikoner for upload af nye billeder, redigering / sletning af metadata.

Fotoarkivet (herunder også admin-delen) understøtter som standard sprogene dansk, tysk og engelsk.
Gennemsyn af fotoarkivet gives som default kun til registrerede brugere.

Written by AndersNews ID: 21

Return to News Index...