Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

27. januar 2006:

Fil-browseren opdateret
Fil-browseren har gennemgået mindre tekniske ændringer:

  • En bug er rettet så det nu er muligt at sortere på filens information i alle mapper,
  • Filbrowseren kan nu vise størrelsen på billedfiler (nu også WMF, PNG og BMP-filer)
  • Der krævers nu ikke længere brugertilretning for at den rigtige sti til billedfilerne findes.

Men der er også kommet et par nye funktioner til: Det er bl.a. blevet muligt at oprette filer og mapper, samt at kopiere filer fra en mappe til en anden.

Written by AndersNews ID: 14

Return to News Index...